Gabinet Fizjoterapii Krajowa Izba Fizjoterapeutów
Liczba odwiedzających: 10976
NOWOCZESNA REHABILITACJA FUNKCJONALNA

<- Powrót
LOGOPEDA/NEUROLOGOPEDA/SURDOLOGOPEDA


Terapia zaburzeń mowy dzieci i dorosłych

• Diagnoza i terapia zaburzeń mowy dzieci i dorosłych.
• Terapia osób z wadami wymowy.
• Terapia dzieci z obniżoną kompetencją językową:
 - autyzm
 - zespół Aspergera
 - zespół Downa
 - afazja
 - mózgowe porażenie dziecięce
 - mutyzm
 - opóźniony rozwój mowy
 - dyslalia
• Profilaktyka i terapia dysleksji u dzieci od 3 roku życia.
• Skuteczna i przyjemna Nauka Czytania i Pisania Metodą Dobrego Startu prof.Marty Bogdanowicz.
• Wykorzystanie metody nauki czytania profesor Jagody Cieszyńskiej.
• Terapia ręki-usprawnianie umiejętności samoobsługowych i grafomotorycznych.
• Diagnoza i terapia dorosłych z afazją, dysartrią.
• Przywracanie zdolności porozumiewania się u osób po urazach czaszkowo - mózgowych.
• Balbuto – terapia mowy osób jąkających się oraz mających zaburzenia płynności mowy-skuteczne techniki płynnego mówienia.
• Zaburzenia Centralnego Przetwarzania Słuchowego (CAPD) –terapia.
• Rehabilitacja słuchu i mowy u niesłyszących i słabosłyszących – również z aparatami i implantami.
• Możliwość prowadzenia terapii w języku migowym.

• Wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi
• Skuteczność, odpowiedzialność, rzetelność, zaangażowanie