Menu Zamknij

REHABILITACJA NEUROLOGICZNA

Oferta dotyczy rehabilitacji w schorzeniach:
– po udarze mózgu
– po urazie mózgowo-czaszkowym
– w chorobie Parkinsona
– w stwardnieniu rozsianym
– w chorobach rdzenia kręgowego
– w chorobach nerwów obwodowych
– polineuropatie

REHABILITACJA ORTOPEDYCZNA

Oferta dotyczy rehabilitacji w schorzeniach:
– w stanach pourazowych narządu ruchu (uszkodzenia więzadeł, ścięgien, naderwania mięśni, inne)
– w dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych
– przed – i pooperacyjna (złamania, zespolenia, rekonstrukcje)

REHABILITACJA ORTOPEDYCZNA

Oferta dotyczy rehabilitacji w schorzeniach:
– zesztywniajace zapalenie stawów kręgosłupa
– reumatoidalne zapalenie stawów
– młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów
– osteoporoza
– dna moczanowa

TERAPIA WAD POSTAWY

Ogromne znaczenie w powstawaniu bólu i innych dolegliwości, a także zniekształceń ciała u dorosłych należy przypisać tzw. ukrytym zaburzeniom czynności ruchowych wieku dziecięcego. Obserwacja rozwoju tych zaburzeń doprowadza nieuchronnie do wniosku, iż większość z nich rozpoczyna się już w okresie wczesnego dzieciństwa. Dzięki możliwościom kompensacyjnym i adaptacyjnym młodego organizmu, początkowo mogą przebiegać bezobjawowo. Jednak zawsze prowokują zaburzenia czynności statycznych i dynamicznych w obrębie miednicy i kręgosłupa.

REHABILITACJA DZIECI

Oferta dotyczy rehabilitacji w schorzeniach:
Choroby wieku dziecięcego:
– mózgowe porażenie dziecięce
– stany po urazach czaszkowo – mózgowych
– dystrofie mięśniowe
– wady rozwojowe
– wady postawy
– choroby genetyczne
– stany po operacji mózgowia

Wspomaganie rozwoju dziecka w pierwszym roku życia.