Rehabilitacja ambulatoryjna

  • Rehabilitacja Ruchowa Dzieci i Niemowląt 1 godzina 90zł
  • Terapia Wad Postawy - Indywidualnie 1 godzina 90zł
W PRZYPADKU ODWOŁANIA TERAPII W DNIU ZAJĘĆ POBIERANA JEST OPŁATA 50% CENY NIE ODBYTYCH ZAJĘĆ. W PRZYPADKU OPUSZCZENIA ZAJĘĆ BEZ UPRZEDNIEGO POWIADOMIENIA PRZEZ RODZICA POBIERANA JEST OPŁATA 100% CENY NIE ODBYTYCH ZAJĘĆ.
Gabinet Fizjoterapii